Voorlichting & Workshops

Vanuit Praktijk Borkent & Mulder worden voorlichtingen en workshops gegeven aan verloskundigen, kraamverzorgenden, ziekenhuizen en scholen. Thema’s zijn tienerouderschap, zwangerschapsverlies en ongewenste kinderloosheid.
Wij zijn geaccrediteerd bij de KNOV; Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, én bij het KCKZ; Kenniscentrum Kraamzorg.

 

De voorlichting en workshops worden op maat voor u gemaakt, u kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.
Wat bieden wij?

Geaccrediteerde scholingen voor kraamverzorgsters en verloskundigen:

In de scholing geven we een beeld van vaak voorkomende problemen, specifieke problemen en aandachtsgebieden en geven we tips en handvatten ten aanzien van het begeleiden van de zwangere vrouw en haar partner of de kraamvrouw en haar partner. Door kennisoverdracht, theorie en feitelijkheden af te wisselen met interactieve werkvormen en casuïstiek, streven we ernaar een boeiende, dynamische en actieve scholing te geven.
 

Scholingsvormen:
Het betreft een gecombineerde workshop over zwangerschapsverlies én tienerouderschap. Deze gecombineerde workshop duurt 3 uur, met een pauze ertussen.
Deelnemers krijgen een certificaat waaruit blijkt dat zij hebben deelgenomen aan de scholing en de scholing levert 2 accreditatiepunt op indien u geregistreerd bent bij de KCKZ of bij de KNOV.
Accreditatie bij andere organisaties kan eventueel aangevraagd worden.

 

Wij werken met een Prezi; een dynamische presentatievorm. Daarnaast gebruiken we altijd casussen uit de praktijk en laten we de deelnemers actief bezig zijn. Uit evaluaties is gebleken dat deelnemers enthousiast zijn over onze werkvormen.

 

Zwangerschapsverlies:
Zwangerschapsverlies kent verschillende vormen; het kan gaan om een (herhaalde) miskraam, perinatale sterfte of een zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek. Om welke vorm het ook gaat, de impact van zwangerschapsverlies is groot.
Het is een gebeurtenis die diep ingrijpt in het leven van de directbetrokkenen.

 

Uit onderzoek blijkt dat betrokkenen behoefte hebben aan ondersteuning in de verwerking van het verlies. Het is dan ook van belang dat (mogelijke) problematiek bij zwangerschapsverlies tijdig wordt gesignaleerd. Zo is er meer kans op een goede rouwverwerking en kunnen ernstige(r) psychosociale problemen worden voorkomen. De kraamverzorgsters en verloskundige spelen als professional een belangrijke rol bij de signalering van deze problematiek, maar ook bij de eerste opvang en begeleiding na zo een ingrijpende gebeurtenis. Ook een eventuele verwijzing dient accuraat plaats te vinden indien nodig.

 

Na afloop van de scholing weten kraamverzorgsters en/of verloskundigen waar zij op moeten letten in de (eerste) begeleiding van de ouders die een zwangerschap of kindje hebben verloren (tijdens of vlak na de bevalling). Ook hebben zij een goed beeld gekregen waar zij een extra bijdrage kunnen leveren aan de eerste stappen van de verwerking en waar zij goed op moeten letten (signalering).

 

Tienerouderschap:
Praktijk Borkent & Mulder biedt begeleiding aan (aanstaande) tienerouders en het systeem daar omheen. Er kan sprake zijn van een multi-problem situatie, waarbij verschillende problemen zoals huiselijk geweld en problemen rond financiën een rol kunnen spelen. Ook hier is signalering en eerste opvang en begeleiding van groot belang. De kraamverzorgster en de verloskundige kan hier een belangrijke taak vervullen. Praktijk Borkent & Mulder heeft ook vanuit het werken bij de Fiom, veel ervaring in het begeleiden van tienerouders.

 

Na afloop van de scholing weten de deelnemers meer over de specifieke problematiek die kan spelen bij tienerouders, kennen ze het belang van meer systemisch werken en hebben zij kennis over mogelijke aanpak en begeleiding.

Mocht u interesse hebben in de scholingen die wij aanbieden, dan kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen. info@praktijkborkentmulder.nl