onbedoeld zwanger… en wat nu? april 2014

BLOG 3: 10 april 2014

Onbedoeld zwanger……en wat nu?

Zij had het niet meer bedacht in haar leven: zij was een 26-jarige moeder van twee prachtige kinderen, maar wel een alleenstaande moeder, in de steek gelaten door de vaders van haar kinderen. Zij vindt het best zwaar om de zorg voor haar dochtertje van 3 en haar zoontje van 1,5 in haar eentje te doen. Sinds een jaar heeft zij een leuk huis met twee slaapkamers dichtbij het centrum van de stad waar zij woont. Zij gaat vaak met de kinderwagen even naar de stad, boodschappen doen op de markt en een kop koffie drinken.

Toch voelt zij zich soms eenzaam. Zo had zij het toch niet voor zich gezien, alleen zorgen voor twee kinderen. Haar moeder is er wel om haar te helpen, maar het meeste moet zij toch alleen doen. Werken lukt al een poosje niet omdat zij last heeft van haar rug. Op dit moment komt zij rond van een bijstandsuitkering. Haar moeder stopt haar af en toe wat geld toe, maar elke maand komt zij geld te kort. Tijd voor zichzelf heeft zij niet, de kinderen vragen veel aandacht en zij heeft ook geen geld om leuke dingen te doen. Onbedoeld raakt zij zwanger van de vader van haar dochtertje, die zij na lange tijd weer eens terug had gezien. Verstandelijk weet zij dat het zorgen voor drie kinderen veel te veel van haar zal vragen.

Zij besluit een afspraak te maken bij onze praktijk.
Wat voor haar belangrijk is, is het ordenen van haar gevoelens en gedachten, het verhelderen van haar motieven, het onderzoeken van de mogelijkheden en consequenties die de verschillende keuzes met zich meebrengen. Zij kan heel goed verwoorden wat zij voelt en geeft aan het echt niet te weten. Wanneer zij alle voors en tegens op een rijtje zet, zijn er veel meer nadelen dan voordelen. Zij heeft geen geld, ook nog wat schulden, zij vindt de zorg voor haar twee kinderen al zwaar, zij staat er alleen voor, heeft geen tijd voor zichzelf, wil graag weer een studie gaan doen. Deze zwangerschap lijkt voor haar veel consequenties te hebben.

Er zijn weinig voordelen, maar wel zwaarwegende voordelen. Zij voelt zich echt zwanger, fantaseert al over het derde kindje, houdt al van het derde kindje. Zij heeft al een emotionele band met het kindje in haar buik. Het idee om de zwangerschap af te breken staat haar erg tegen. Ik besluit met haar de stoelenmethode te doen. Een specifiek ontwikkelde methode voor abortus besluitvormingsgesprekken, deze methode kan heel verhelderend werken. Door het inleven in haar situatie en het stellen van specifieke vragen kan zij beter bij haar gevoel komen. Vanuit onze praktijk vinden wij het daarbij belangrijk dat wij neutraal zijn in onze hulpverlening en de keuze van de cliënte respecteren.

Tijdens dit gesprek lijken dingen voor haar op z’n plek te vallen. Zij gaat met een kalmer gevoel naar huis. Natuurlijk heeft zij nog wel haar onzekerheden en twijfels, maar voor haar voelt het duidelijk dat zij wil kiezen voor de zwangerschap. Ik heb benadrukt dat het belangrijk is dat zij ‘de hulptroepen’ mobiliseert en ook probeert in haar leven wat ruimte voor zichzelf in te bouwen, omdat zij niet alleen maar moeder kan zijn. Wij nemen afscheid, ik geef aan dat zij altijd contact op kan nemen als het nodig is.