Afstand en adoptie

De adoptiedriehoek staat symbool voor de onlosmakelijke onderlinge band die ontstaat door afstand en adoptie.

Bij afstand en adoptie zijn drie partijen betrokken, namelijk de afstandsmoeder of -ouders, de geadopteerde en de adoptieouders.

 

Samen vormen zij de adoptiedriehoek:

Wij bieden hulp aan alle partijen. We hebben veel ervaring in het werken vanuit ‘meervoudige partijdigheid’. Dat betekent dat we in staat zijn om binnen de gesprekken een neutrale houding aan te nemen, met name wanneer het gaat om gesprekken waar meerdere partijen deelnemen. Wanneer nodig werken wij ook samen in één (gezins-)systeem. Wij begeleiden u bij twijfels en vragen. Bent u geadopteerd, adoptieouder of afstandsmoeder en zit u met vragen? Kom langs voor een gesprek,  alleen of met uw partner.

 

Bent u geadopteerd?

05982685

Een bepaalde gebeurtenis, zoals een huwelijk, een zwangerschap, de geboorte van uw eigen kind of het overlijden van een van de adoptieouders kan extra vragen en emoties oproepen als u afgestaan en geadopteerd bent. Praten hierover kan helpen, individueel maar ook in groepsverband. Onze ervaring heeft geleerd dat het een positieve werking kan hebben om met andere geadopteerden te praten over gevoelens en om herkenning en erkenning bij elkaar te vinden. Het is van belang te merken dat u begrepen wordt en niet alleen staat bij de soms ingewikkelde emoties die het geadopteerd zijn met zich mee kan brengen.

 

Heeft u een kind afgestaan?

U was te jong of kon niet voor uw kind zorgen, of misschien vonden uw ouders u niet geschikt als moeder. En toch bent u er één, want ergens loopt een zoon of dochter van u rond, opgevoed in een ander gezin. De manier waarop het afstaan van een kind beleefd wordt, is voor iedere afstandsouder anders. Verdriet, spijt, schuld, schaamte; het afstaan van een kind is emotioneel vaak ingewikkeld.  U wilt de gebeurtenis een plek geven, het aan uw partner vertellen of aan andere mensen uit uw omgeving… Of u wilt graag in contact komen met uw afgestane kind.
U kunt allerlei vragen hebben. Heeft u vragen of hulp nodig? U kunt contact met ons opnemen.

 

Bent u adoptieouder?

websitefoto6

Adoptie, karakter of ‘gewoon’ de leeftijd? Hoe duidt u het gedrag van uw kind? Typisch een vraag die bij een adoptieouder een rol kan spelen. Het besef van afgestaan zijn beïnvloedt soms het gedrag van een kind. Uw kind stelt vragen over zijn of haar afkomst en wil misschien zijn of haar ‘echte’ moeder zoeken. U kunt daar niet omheen en wilt uw kind op een goede manier helpen… maar is er wel een ‘goede manier’? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Het is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de voorgeschiedenis (wat heeft uw kind meegemaakt voor het bij u kwam?) en andere factoren. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het proces waar uw kind en u als ouders, doorheen gaat.

 

Als adoptieouders komt u voor extra taken te staan in de opvoeding. De ervaringen die uw kind voor zijn of haar komst in uw gezin  al heeft meegekregen, maakt dat het voor u niet altijd even eenvoudig is om te gaan met uw kind. Ook kunt u er tegenaan lopen niet te weten wat de beste benadering is.
U krijgt ondersteuning, antwoorden en hulp bij ons. Wij hebben specifieke kennis over adoptie en adoptiegerelateerde vragen, zoals roots- en opvoedingsvragen.

Theraplay

Wij zijn tevens gecertificeerd Theraplay Practitioner; Theraplay is een speltherapeutische methode om kinderen met een hechtingsprobleem te behandelen. Middels deze methode worden ouders en kinderen in staat gesteld elkaar te leren vertrouwen, worden kinderen in staat gesteld los te laten (controle), en weer te verbinden. Het is een interactieve, speelse methode, gericht op relaties en is gebaseerd op de hechtingstheorie.
 
Ook starten wij enkele keren per jaar een serie bijeenkomsten voor adoptieouders. In deze bijeenkomsten krijgen ouders de gelegenheid ervaringen met elkaar te delen. Wij bieden vanuit onze praktijk in deze groepsbijeenkomsten handvatten en begeleiding om te kunnen omgaan met de situatie waarin u zich bevindt met uw adoptiekind.