Groepsaanbod

groepshulpverlening

In een groep kunt u door contacten met lotgenoten ervaren dat u niet alleen staat met uw probleem.

Aanmelding voor het groepsaanbod kan altijd. Zodra er voldoende deelnemers zijn, kan een groep van start gaan. Voor u kunt deelnemen aan de groep, krijgt u een intakegesprek. Hierin wordt bekeken of de groep iets voor u kan zijn en kunt u beslissen of het u wat lijkt.

flyer groep geadopteerden 18+ voorjaar 2019

(klik!)

Wij gaan binnenkort weer van start met de gespreksgroep voor VOLWASSEN GEADOPTEERDEN (18+)! Meld je snel aan; we starten met een groep van maximaal 8 deelnemers.

In deze groep staat het delen van ervaringen met mede-geadopteerden centraal en wordt er elke bijeenkomst een thema aangesneden, zoals hechting, relaties, zoeken, identiteit en eventueel psychosociale problematiek. De kosten bedragen € 200,- per persoon voor 7 bijeenkomsten. De groep komt om de week bij elkaar. De dag en tijd wordt nader bepaald maar zal doordeweeks in de avonduren zijn.

Soms is er een mogelijkheid dit vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Gespreide betaling is mogelijk.
Aanmelden kan altijd! U wordt op de lijst geplaatst als u zich aanmeldt voor deze groep. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt u gebeld en volgt er eerst een individueel intakegesprek. Hierin bekijken we wat uw verwachtingen zijn en vertellen we wat de groep inhoudt. Daarna bekijken we of de groep wat voor u kan zijn.
Voor meer informatie of om u op te geven, neem gerust vrijblijvend contact met ons op per telefoon of mail info@praktijkborkentmulder.nl

Gespreksgroep voor JONG GEADOPTEERDEN IN DE LEEFTIJD VAN 14-18 JAAR.
We willen heel graag binnenkort starten met deze groep. We hebben een aantal aanmeldingen op de lijst, we hebben er nog een paar nodig om werkelijk van start te kunnen gaan. In deze groep delen jongeren thema’s waar ze tegenaan lopen, wat ze leuk of minder leuk vinden, of wat lastig is. Thema’s als identiteit, vriendschappen en thuissituatie, pubertijd komen ter sprake. De groep wordt door Helen en Myra begeleid. De jongeren komen 6 bijeenkomsten bij elkaar in Alkmaar, op een avond.
Voor meer info, bel, mail of app ons! Een intakegesprek is vast onderdeel van de aanmeldprocedure.

Gespreksgroep voor OUDERS VAN ADOPTIEKINDEREN IN DE PUBERLEEFTIJD gaat weer starten!
Schrijf snel in want vol = vol! Maximaal 8 deelnemers.

In de gespreksgroep voor ouders van adoptiekinderen in de puberleeftijd kunnen ouders van gedachten wisselen met andere adoptieouders en van elkaar leren. Met elkaar bepalen we tijdens de eerste bijeenkomst de thema’s en aan de hand daarvan wordt het programma voor 8 bijeenkomsten opgesteld. Thema’s die veelal in deze groep aan de orde komen zijn: hechting, wel/geen contact met biologische ouders (zoeken of niet), zelfbeeld en identiteit, probleemgedrag; puberteit, en ‘praten over adoptie’.
Het delen van ervaringen onderling neemt een belangrijke plaats in.
Bij voldoende aanmeldingen willen we zo snel mogelijk van start. Aanmelden kan telefonisch of per mail. Er volgt eerst een individueel intakegesprek.

GROEP VOOR JONG GEADOPTEERDEN (14-18 JAAR en/of 12-15 jaar)

Bij voldoende aanmeldingen willen wij op korte termijn van start met de groep voor jong geadopteerden in de leeftijd van 14 tot 18 jaar en of een groep voor jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar.

De groepsbijeenkomsten vinden om de week plaats, te Alkmaar. Kosten van de groepsbijeenkomsten zijn: € 180,- per persoon voor 6 bijeenkomsten. In sommige gevallen worden de groepsbijeenkomsten vergoed door de zorgverzekeraar.
Neemt u bij twijfel contact met ons of uw zorgverzekeraar op. Gespreide betaling is mogelijk.

Er zullen 6 bijeenkomsten georganiseerd worden en thema’s als zelfbeeld, communicatie, loyaliteit, hechting, zoeken of niet en identiteit zullen aan de orde komen maar ook het delen van ervaringen met elkaar neemt een belangrijke plaats in tijdens de bijeenkomsten.

De volgende groepen kunnen tevens bij voldoende aanmeldingen van start gaan:
* Groep voor adoptieouders met kinderen in de leeftijd tot of vanaf 12 jaar.
* Groep voor mensen die ongewenst kinderloos zijn.
* Groep voor mensen die te maken hebben gehad met zwangerschapsverlies.
* Groep voor vrouwen die een abortus hebben gehad.